Sidor

God överblick och ordning på volontärer


Har du personal som rycker in och hjälper till under ett evenemang så finns en funktion i vårt bokningssystem som gör att volontären själv kan boka sina pass. Den som är ansvarig får snabb och enkel tillgång till planeringen och har god översikten ifall det behöver göras ändringar. Via systemet går det smidigt att via sms, e-mail, webbsida kunna kommunicera med volontären. Det går även att koppla ihop volontärhanteringen med evenemangets webbsida och app så att volontären kan se sina aktiviteter med plats, tid och liknande.

 • Enkelt för volontärer att själva boka sina pass
 • Tydlig översikt och kontroll för dig som arrangör
 • Enkelt att gå in och göra ändringar i planeringen
 • Kommunicera enkelt med volontärerna via sms, e-post eller webb
 • Möjligt att via en app koppla samman volontären med evenemanget
 • Appen ger god kontroll på vilka aktiviteter volontären ska delta vid, plats, tid och liknande

Vill du veta hur du enkelt kan hantera volontärer med den här funktionen? Kontakta oss nu!

<p>

<br />

<br />

<br />

Öka möjligheten för utbyte och nätverkande

<br />Att manuellt samordna och planera möten mellan deltagare är både tidsödande och kostnadskrävande. När funktionen Delegia Matchmaking sköter pusslet åt dig spar du tid. Som arrangör kan du aktivt bidra till att öka nätverkandet mellan deltagarna på ditt evenemang oavsett om det handlar om affärsnätverkande, investerarmöten, bransch- och yrkesgruppsträffar eller speed dating.Du kan matcha möten för högsta möjliga effekt samt se deltagarnas intressen och kalender. Du kan även boka mötesplats och möjliggöra för deltagarna att skicka meddelanden till varandra. Efter att ha skapat matchmaking-parametrarna är det bara att låta systemet göra jobbet med att matcha alla möten åt dig.<br />

<br />

<br />

</p>
<li>Tidsbesparande mötesmatching</li>
<li>Effektiv planering</li>
<li>Enkelt att matcha deltagare med varandra</li>
<li>Anpassas efter kalender, önskemål och intressen</li>
<li>Möjlighet att boka mötesplats</li>
<li>Stöd för att skicka meddelanden mellan deltagarna</li>
<li>Ökar nätverkandet och utbytet mellan deltagarna</li>
<li>Effektiv administration med digital hantering</li>
<p>

<br />

<br />

<br />

<br />Vill du veta mer om vår funktion B2B Matchmaking? Kontakta oss nu!<br />

</p>

Med mentometer i telefonen involverar du deltagarna


Dagens mötesdeltagare vill känna sig involverade i det pågående mötet. De vill vara med och rösta, påverka, fråga och engagera sig.

Med Delegia Interaktion som en app i deltagarnas egna smarta telefoner kan de rösta och ställa frågor under evenemanget. Telefonerna fungerar som en uppgraderad version av tidigare mentometermaskiner och blir ett effektivt alternativ till annars svåröverskådliga handuppräckningar.

Med hjälp av Delegia Interaktion och Gamification, spelifiering, kan du skapa attraktiva och engagerande övningar som även inspirerar mer spelvana yngre generationer bland medarbetarna att aktivt delta. Med Gamification kan ni aktivera deltagarna på team- och individnivå. Det är ett utmärkt verktyg för att tydliggöra verksamhetsmål och bryta ned dem till mer konkreta mål, för att skapa kännedom om företagets värderingar, kultur och nyckeltal till exempel.

Delegia Vote gör det möjligt för deltagarna att vara med och rösta, via valfri enhet, som dator eller telefon, under ett möte. Det går även att delta på distans och att rösta som ombud. Kravet är att den enhet man använder har en webbläsare och är uppkopplad till internet. Det går att genomföra votering med knappalternativ och du kan sätta egen text på knapparna. Du kan även genomföra votering med viktade röster samt hålla slutna omröstningar med möjlighet till flera val och blankröstning. Delegia Vote har stöd för rangordnad lista. Det går att hyra enheter från oss om man skulle föredra det.

 • Funktioner för att interagera med mötesdeltagarna
 • Delegia Interaktion gör telefonen till mentometer
 • Deltagarna kan rösta och ställa frågor under mötet
 • Delegia Gamification engagerar deltagarna i spelform
 • Pedagogiskt verktyg för att nå ut med mål, nyckeltal med mera
 • Delegia Vote gör omröstning och votering enklare
 • Möjlighet till flera val och blankröstning
 • Rangordnad lista
 • Du lägger själv in texten i ditt röstningsformulär
 • Möjligt att hyra enheter av Delegia vid behov

Vill du veta mer om våra funktioner för att interagera med dina deltagare? Kontakta oss nu!

Låt utställarna visa upp sig i digital katalog


I vårt bokningssystem kan du som arrangör enkelt göra en digital utställarkatalog inför ett event, en mässa, konferens eller kongress. Katalogen skapas i samband med att utställarna själva matar in alla de uppgifter de vill ha med i den digitala katalogen och materialet visas sedan på mässans evenemangssida. Här finns möjlighet att lägga in produktområden, produktblad, loggor och pressmeddelanden. Som mötesarrangör väljer du själv vilka delar just er utställarkatalog ska innehålla.


Ta hand om dina leads och nya kontakter

Med hjälp av Delegia Expo Manager kan du som utställare fånga upp leads i din monter med din smarta telefon eller surfplatta. Om du har många besökare i din mässmonter eller på ditt evenemang så finns ju alltid risken att du inte hinner prata med alla.

Med vår funktion följer du lätt upp vem som träffat vem i montern, du kan kategorisera dina besökare och snabbt få fram information så att du kan arbeta vidare med dina leads. Det blir enklare för dig att följa upp nya kontakter, vilket i sin tur gör att din investering som utställare på evenemanget är lättare att räkna hem.

 • Skapa digital utställarkatalog för alla deltagare
 • Du som mötesarrangör bestämmer ramverket för vad katalogen ska innehålla
 • Varje utställare matar enkelt in sina egna uppgifter
 • Utrymme för produktområden, produktblad, loggor och pressmeddelanden
 • Katalogen presenteras på mässans evenemangssida
 • Effektiv hantering av leads och nya kontakter som besökt montern

Vill du veta mer om våra funktioner för hantering av utställare och leads? Kontakta oss nu!

Helhetslösning för effektivt juryarbete


I samband med vetenskapliga kongresser lämnar deltagarna ofta in abstracts, sammanfattade forskarrapporter. Ibland blir det fler än ett abstract per deltagare. Med funktionen Delegia Abstracts som komplement till bokningssystemet kan du som arrangör hantera hela processen, från att skapa registreringsformuläret till inlämning och poängbedömning. Alla delar ingår; projektering, inlämning, bedömning, programläggning, publicering och presentation.

Till registreringen kopplas en bekräftelse med information om vad som lämnats in. Det finns dessutom möjlighet att designa en registrering för granskare. Efter inlämningen av abstracts kan juryn enkelt arbeta med bidragen och det är enkelt att skapa rapporter efteråt.

 • Registreringsformulär
 • Administration av inlämning samt bekräftelsebesked
 • Bedömningsunderlag
 • Struktur för programläggning
 • Stöd för smidig publicering
 • Stöd vid förberedelser inför presentation
 • Lätthanterlig rapporteringsfunktion

Vill du veta mer om vår funktion för att hantera abstracts? Kontakta oss nu!

Deltagarna hittar rätt plats utan oro eller förvirring


Att hitta rätt i en stor matsal, till rätt bord och rätt sittplats kan vara nog så förvirrande. Många upplever det dessutom pinsamt att behöva irra omkring och läsa på placeringskorten för att hitta sin plats. Och ju senare man kommer in i lokalen desto mer pinsamt känns det. Hjälp dina deltagare hitta rätt.

I Delegias bokningssystem finns en drag-och-släpp-funktion som förenklar arbetet när du ska bordsplacera dina deltagare. I samband med att gästerna får en fördrink eller blir incheckade på evenemanget får du besked om vilka gäster som anlänt. Det gör att du kan jobba med bordsplaceringsprocessen och flytta om deltagare fram tills strax innan gästerna ska sätta sig till bords. Då kan du dessutom skicka ut bordsplaceringen via SMS till respektive gäst. Ingen behöver känna sig förvirrad och risken för gäster som irrar runt i lokalen och letar efter ”sin” plats minimeras, till lättnad för både gäst och värd.

 • Hjälp dina deltagare hitta rätt plats
 • Bordsplacering med drag-och-släpp-funktion
 • Varselfunktion när gästen anländer
 • Lätt att överblicka vilka som kommit
 • Möjlighet att ändra och anpassa bordsplaceringen fram till strax innan sittning
 • Stöd för att skicka ut respektive gästs placering via SMS
 • Ger dina gäster en lugn och bra start på måltiden

Vill du veta mer om hur funktionen ”bordsplacering” kan hjälpa dig? Kontakta oss nu!

Enkel och strukturerad hotellhantering


Med Delegias Meeting System är det enkelt att hantera olika hotellalternativ. Har du ett stort evenemang med mängder av deltagare och besökare kan det bli aktuellt att ha bokningar på flera olika hotell. Det är en mardröm att hantera manuellt och du gör det både mer effektivt och strukturerat i vårt system. Där hanterar du rumstilldelningen, allotments, per hotell utan problem även om det är olika priser per natt och varierande antal personer i varje rum. Du kan dessutom ta ut rapporter och listor för att dela med dig av till eventuella samarbetspartners, till exempel så att alla involverade kan ha ordning på hotellfördelning och rumsnummer.

 • Slipp krånglig och tidsödande manuell hantering
 • I Delegia Meeting System hanterar du olika hotellalternativ och önskemål
 • Ger god överblick, ordning och reda
 • Hantera rumstilldelning enkelt, även om priset på olika rum och antal personer per rum varierar
 • Ta ut rapporter och listor
 • Håll ordning på rumsfördelning och rumsnummer

Vill du veta mer om hur våra funktioner underlättar hotellhanteringen för dig? Kontakta oss nu!

Informera dina deltagare via egen event-app


Ge ditt event en egen app! Med funktionen Delegia Mobile kan dina deltagare få hela ditt evenemangs innehåll direkt till sina smarta telefoner, från agenda och seminarier, till kartor och biljetter eller varför inte interaktiva inslag som mötesbokning, omröstningar och Twitterflöden.

En viss tid före eventet skickar du ut en länk till din app, via e-post och/eller sms till varje deltagare. Dina deltagare behöver inte ladda ner någon speciell app för detta utan klickar på länken i meddelandet och öppnar därmed den app du skapat. Länken sparas enkelt som ett bokmärke i telefonen och går även att lägga till som egen ikon på telefonens startsida. Det är ett miljövänligt och praktiskt sätt att informera dina deltagare och du som arrangör sparar både papper och tryckkostnader.

 • Delegia Mobile är en app anpassad för ditt evenemang
 • Du väljer vilken information den ska innehålla
 • Skicka inbjudan till appen via e-post eller sms före eventet
 • Appen öppnas via länk, utan krav på ytterligare nedladdning
 • Bokmärkesnotering i telefonen
 • Appen underlättar även interaktion med deltagarna under evenemanget
 • Spar pengar och miljö genom lägre tryckkostnader och minskad åtgång av papper

Vill du skapa en egen app för dina deltagare? Kontakta oss nu!

Vi hjälper dig på plats vid ditt evenemang


Vi är specialister på mötesregistrering och för dig som kund finns vi gärna med på plats under ditt evenemang. Det innebär att vi tar med oss streckkodsläsare, datorer och tekniker, sätter upp en helpdesk och finns till hands som ditt stöd och support på plats. Vi optimerar logistiken på plats och har stor erfarenhet av på plats-hantering vid såväl små som stora event.

Vårt bokningssystem, Delegia Meeting System, är utvecklat efter våra egna erfarenheter från mötesbranschen och innehåller de bästa verktygen för enkel inpassering och deltagarhantering. Du kan själv skapa namnbrickor och biljetter, sköta avprickning med eller utan scanners, få ut statistik på antal besökare och mycket mer. För att ytterligare förenkla hanteringen av deltagare på plats så har vi skapat en app – Delegia Scan. Du laddar ned appen till din telefon, loggar in i systemet, väljer rätt projekt och skannar deltagarnas koder. Det går även att koppla Delegia Scan till skrivare för att få ut namnbrickor.

 • Support direkt vid entrén för bästa tänkbara logistik
 • Streckkodsläsare, datorer och tekniker på plats
 • Vår helpdesk finns som stöd för dig
 • Effektiva verktyg för inpassering och deltagarhantering
 • Delegia Scan, vår app för förenklad hantering av deltagare
 • Du hanterar enkelt bekräftelser, skriver ut namnbrickor och biljetter
 • Scanna deltagarnas kodnummer med appen
 • Smidig utskrift av namnbrickor genom att appen kopplas till skrivare

Vill du veta mer om hur vi är till stöd vid ditt evenemang, på plats och via app? Kontakta oss nu!

Skapa egna enkäter, undersökningar och påminnelser


I vårt bokningssystem kan du enkelt skapa enkäter och utvärderingsformulär, på samma sätt som du gör formulär för registrering. Du behöver bara din webbläsare och ett användarkonto! Du väljer själv färg, layout och antal sidor för enkäten. Det finns utrymme för att skriva in hjälptexter kring ifyllnadsfälten som underlättar för den som ska svara på enkäten. Du kan formulera och skapa olika slags frågor; allt från vanliga textfrågor till rankningsfrågor och frågor där svaranden ska göra poängbedömningar.  Med hjälp av den här funktionen kan du dessutom hantera påminnelser.

Mottagarna till enkäten kan till exempel vara dem som gått in på din aktivitet. De svar du får in kan sedan sammanställas i rapporter och diagram baserat på vilka frågor du ställt.

 

 • Enkelt verktyg för att skapa enkäter, formulär för utvärdering samt påminnelser
 • Du designar och väljer färg, layout och antal sidor
 • Möjligt att skapa olika frågor i formuläret; textfrågor, rankning- och poängbedömningar
 • Underlättar hanteringen av påminnelser
 • Rapportunderlag och diagram baserade på de svar du får in

Boka demo


Vill du anpassa våra lösningar efter dina behov? Få kostnadsfritt förslag utan förpliktelser genom att fylla i formuläret nedan. För dig som vill veta mer om oss som företag och tänkbar arbetsgivare, se gärna vår Karriär-sida för lediga tjänster.


Boka gratis konsultation

 • Demo av våra produkter
 • Få svar direkt
 • Snabb prisuppskattning

Dina uppgifter

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.