Helhetslösning för effektivt juryarbete

I samband med vetenskapliga kongresser lämnar deltagarna ofta in abstracts, sammanfattade forskarrapporter. Ibland blir det fler än ett abstract per deltagare. Med funktionen Delegia Abstracts som komplement till bokningssystemet kan du som arrangör hantera hela processen, från att skapa registreringsformuläret till inlämning och poängbedömning. Alla delar ingår; projektering, inlämning, bedömning, programläggning, publicering och presentation.

Till registreringen kopplas en bekräftelse med information om vad som lämnats in. Det finns dessutom möjlighet att designa en registrering för granskare. Efter inlämningen av abstracts kan juryn enkelt arbeta med bidragen och det är enkelt att skapa rapporter efteråt.

  • Registreringsformulär
  • Administration av inlämning samt bekräftelsebesked
  • Bedömningsunderlag
  • Struktur för programläggning
  • Stöd för smidig publicering
  • Stöd vid förberedelser inför presentation
  • Lätthanterlig rapporteringsfunktion

Vill du veta mer om vår funktion för att hantera abstracts? Kontakta oss nu!