Skapa egna enkäter, undersökningar och påminnelser

I vårt bokningssystem kan du enkelt skapa enkäter och utvärderingsformulär, på samma sätt som du gör formulär för registrering. Du behöver bara din webbläsare och ett användarkonto! Du väljer själv färg, layout och antal sidor för enkäten. Det finns utrymme för att skriva in hjälptexter kring ifyllnadsfälten som underlättar för den som ska svara på enkäten. Du kan formulera och skapa olika slags frågor; allt från vanliga textfrågor till rankningsfrågor och frågor där svaranden ska göra poängbedömningar.  Med hjälp av den här funktionen kan du dessutom hantera påminnelser.

Mottagarna till enkäten kan till exempel vara dem som gått in på din aktivitet. De svar du får in kan sedan sammanställas i rapporter och diagram baserat på vilka frågor du ställt.

 

  • Enkelt verktyg för att skapa enkäter, formulär för utvärdering samt påminnelser
  • Du designar och väljer färg, layout och antal sidor
  • Möjligt att skapa olika frågor i formuläret; textfrågor, rankning- och poängbedömningar
  • Underlättar hanteringen av påminnelser
  • Rapportunderlag och diagram baserade på de svar du får in

Vill du veta mer om vår funktion för att göra enkäter? Kontakta oss nu!