Med mentometer i telefonen involverar du deltagarna

Dagens mötesdeltagare vill känna sig involverade i det pågående mötet. De vill vara med och rösta, påverka, fråga och engagera sig.

Med Delegia Interaktion som en app i deltagarnas egna smarta telefoner kan de rösta och ställa frågor under evenemanget. Telefonerna fungerar som en uppgraderad version av tidigare mentometermaskiner och blir ett effektivt alternativ till annars svåröverskådliga handuppräckningar.

Med hjälp av Delegia Interaktion och Gamification, spelifiering, kan du skapa attraktiva och engagerande övningar som även inspirerar mer spelvana yngre generationer bland medarbetarna att aktivt delta. Med Gamification kan ni aktivera deltagarna på team- och individnivå. Det är ett utmärkt verktyg för att tydliggöra verksamhetsmål och bryta ned dem till mer konkreta mål, för att skapa kännedom om företagets värderingar, kultur och nyckeltal till exempel.

Delegia Vote gör det möjligt för deltagarna att vara med och rösta, via valfri enhet, som dator eller telefon, under ett möte. Det går även att delta på distans och att rösta som ombud. Kravet är att den enhet man använder har en webbläsare och är uppkopplad till internet. Det går att genomföra votering med knappalternativ och du kan sätta egen text på knapparna. Du kan även genomföra votering med viktade röster samt hålla slutna omröstningar med möjlighet till flera val och blankröstning. Delegia Vote har stöd för rangordnad lista. Det går att hyra enheter från oss om man skulle föredra det.

  • Funktioner för att interagera med mötesdeltagarna
  • Delegia Interaktion gör telefonen till mentometer
  • Deltagarna kan rösta och ställa frågor under mötet
  • Delegia Gamification engagerar deltagarna i spelform
  • Pedagogiskt verktyg för att nå ut med mål, nyckeltal med mera
  • Delegia Vote gör omröstning och votering enklare
  • Möjlighet till flera val och blankröstning
  • Rangordnad lista
  • Du lägger själv in texten i ditt röstningsformulär
  • Möjligt att hyra enheter av Delegia vid behov

Vill du veta mer om våra funktioner för att interagera med dina deltagare? Kontakta oss nu!