Låt utställarna visa upp sig i digital katalog

I vårt bokningssystem kan du som arrangör enkelt göra en digital utställarkatalog inför ett event, en mässa, konferens eller kongress. Katalogen skapas i samband med att utställarna själva matar in alla de uppgifter de vill ha med i den digitala katalogen och materialet visas sedan på mässans evenemangssida. Här finns möjlighet att lägga in produktområden, produktblad, loggor och pressmeddelanden. Som mötesarrangör väljer du själv vilka delar just er utställarkatalog ska innehålla.

Ta hand om dina leads och nya kontakter

Med hjälp av Delegia Expo Manager kan du som utställare fånga upp leads i din monter med din smarta telefon eller surfplatta. Om du har många besökare i din mässmonter eller på ditt evenemang så finns ju alltid risken att du inte hinner prata med alla.

Med vår funktion följer du lätt upp vem som träffat vem i montern, du kan kategorisera dina besökare och snabbt få fram information så att du kan arbeta vidare med dina leads. Det blir enklare för dig att följa upp nya kontakter, vilket i sin tur gör att din investering som utställare på evenemanget är lättare att räkna hem.

  • Skapa digital utställarkatalog för alla deltagare
  • Du som mötesarrangör bestämmer ramverket för vad katalogen ska innehålla
  • Varje utställare matar enkelt in sina egna uppgifter
  • Utrymme för produktområden, produktblad, loggor och pressmeddelanden
  • Katalogen presenteras på mässans evenemangssida
  • Effektiv hantering av leads och nya kontakter som besökt montern

Vill du veta mer om våra funktioner för hantering av utställare och leads? Kontakta oss nu!